Tháng Người Cao Tuổi Hoa Kỳ: Tháng Năm năm 2020

Tháng Người Cao Tuổi Hoa Kỳ: Tháng Năm năm 2020

Ảnh: National Day Calender

Tháng 5/2020

Lịch Sử về Tháng Người Cao Tuổi Hoa Kỳ 

 “Khi Tháng Người Cao Tuổi Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1963, chỉ có 17 triệu người Mỹ sống đến sinh nhật thứ 65 của họ. Khoảng một phần ba người cao tuổi tại Mỹ sống trong nghèo khổ và có rất ít chương trình để đáp ứng nhu cầu của họ. Sự quan tâm đến người cao tuổi tại Mỹ và các mối quan tâm của họ ngày càng tăng. Một cuộc họp vào tháng Tư năm 1963 giữa Tổng thống John F. Kennedy và các thành viên của Hội đồng Công dân Cao niên Quốc gia đã dẫn đến việc chỉ định tháng Năm là Tháng Dành Cho Người Cao Tuổi, tiền thân của  ‘Tháng Người Cao Tuổi Hoa Kỳ’.

“Về mặt lịch sử, Tháng Người Cao Tuổi Hoa Kỳ đã trở thành khoảng thời gian để ghi nhận những đóng góp của người cao tuổi trong quá khứ và hiện tại cho đất nước chúng ta, đặc biệt là những người đã bảo vệ đất nước chúng ta. Mọi Tổng thống kể từ Tống thống Kennedy đã ban hành một tuyên bố chính thức trong hoặc trước tháng Năm, yêu cầu cả nước phải tôn vinh theo cách nào đó đối với những người cao tuổi trong cộng đồng của họ. Tháng Người Cao Tuổi Hoa Kỳ được kỷ niệm trên toàn quốc thông qua các buổi lễ, sự kiện, hội chợ và các hoạt động khác.”

Tuyên bố của Tổng thống năm 2019

Cùng chuyên mục