Tháng Mười năm nay được coi là “Tháng Việt Nam Cộng Hoà”

Tháng Mười năm nay được coi là “Tháng Việt Nam Cộng Hoà”

Nghị quyết SCR-165

Lý do đưa ra đề nghị này, theo TNS Janet Nguyễn, vì tháng Mười có ngày kỷ niệm 60 năm ra đời của Hiến pháp Việt Nam Cộng Hoà, thiết lập nền dân chủ đầu tiên tại miền nam Việt Nam.

Nghị quyết SCR-165 công nhận tháng Mười là “Tháng Việt Nam Cộng Hoà” còn để tưởng nhớ sự hy sinh vĩ đại của lực lượng quân đội các quốc gia đồng minh cho nền dân chủ, trong đó có Việt Nam Cộng Hoà và Hoa Kỳ. SCR-165 cũng là nghị quyết vinh danh hơn 58 ngàn chiến binh Hoa Kỳ đã bỏ mình vì cuộc chiến đấu bảo vệ tự do và dân chủ tại Việt Nam, cũng như sự hy sinh âm thầm của các thành viên gia đình của họ.

Theo TNS Janet Nguyễn, đây cũng là dịp để người Việt Nam tại California bày tỏ lòng biết ơn các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hoà, và các viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh, bị tù đày, kể cả những người vợ, người mẹ đầy can đảm của họ, đã cố gắng vượt qua những năm tháng gian khổ nhất trong đời.

Nghị quyết SCR-165 cũng đồng thời xác định công cuộc tranh đấu đòi tự do tôn giáo, tự do tư tưởng và tự do thông tin tại Việt Nam, và ghi nhận sự đóng góp của hơn nửa triệu người Việt Nam cho sự phát triển của tiểu bang California.

TNS Janet Nguyễn kêu gọi cư dân Việt tại tiểu bang California cùng tưởng nhớ đến tất cả những người đã chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng tự do và dân chủ tại Việt Nam.

TNS Janet Nguyễn cũng ngỏ lời cám ơn dân biểu Ling Ling Chang, và dân biểu Young Kim đã mạnh mẽ ủng hộ nghị quyết SCR-165.

Song Châu / SBTN