Tháng Giêng đi lễ chùa

Ông bà ta xưa có câu: Lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Có lẽ vì vậy mà người Việt luôn coi trọng việc cúng rằm tháng Giêng đầu năm mới. Vào ngày này, các gia đình Việt Nam thường lên chùa cầu xin một năm mới bình an, mạnh khỏe. Tại nhà, lễ cúng Phật, thần linh và gia tiên cũng được làm trang trọng.