Tháng Di Sản của Người Mỹ Gốc Á và Người Mỹ Gốc Đảo Thái Bình Dương: Tháng Năm năm 2020

Tháng Di Sản của Người Mỹ Gốc Á và Người Mỹ Gốc Đảo Thái Bình Dương: Tháng Năm năm 2020

Ảnh: cencus

NGÀY 30 THÁNG TƯ NĂM 2020

Vào năm 1978, một nghị quyết chung của Quốc -hội đã thành lập Tuần lễ Di sản của Người Mỹ gốc Á/Thái Bình Dương. 10 ngày đầu tháng Năm được chọn để trùng với hai cột mốc quan trọng trong lịch sử của Người Mỹ gốc Á/Thái Bình Dương: những người nhập cư Nhật Bản đầu tiên đến Hoa Kỳ (ngày 7 tháng 5 năm 1843) và các sự đóng góp của công nhân Trung Quốc vào việc xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa, hoàn thành vào ngày 10 tháng 5 năm 1869.

 

Vào năm 1992, Quốc hội đã mở rộng tuần lễ này thành một lễ kỷ niệm kéo dài một tháng mà hiện nay được gọi là Tháng Di Sản của Người Mỹ Gốc Á và Người Mỹ Gốc Đảo Thái Bình Dương. Theo một chỉ thị của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Hoa Kỳ năm 1997, danh mục chủng tộc của Người châu Á hoặc Gốc Đảo Thái Bình Dương được chia thành hai loại: một là Người Châu Á và hai là Người Hawaii Bản xứ và các Người gốc Đảo Thái Bình Dương khác. Vì vậy, phần Thông tin Thực tế để Chia sẻ (Facts for Features) này sẽ có một phần cho mỗi chủng tộc. 

 

Những thông tin thực tế sau đây có được là nhờ vào những việc phản hồi vô giá cho các bản khảo sát Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ. Chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác của cộng đồng trong quá trình thống kê liên tục về số người, địa điểm và nền kinh tế của Mỹ.

Dân Số Người Châu Á

Bạn Có Biết?

22.6 triệu

Ước tính số lượng người châu Á hoàn-toàn-hoặc-một-phần tại Hoa Kỳ vào năm 2018.

Nguồn: Ước Tính Dân Số Năm 2018

5.2 triệu

Ước tính số lượng người châu Á tại Hoa Kỳ vào năm 2018 có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngoại trừ từ Đài Loan. Dân số người Trung Quốc (ngoại trừ người Đài Loan) là nhóm dân châu Á lớn nhất, -tiếp đến là người Ấn Độ (4.5 triệu), người Philippin (4.1 triệu), người Việt Nam (2.2 triệu), người Hàn Quốc (1.9 triệu) và người Nhật (1.5 triệu). Các con số ước tính này phản ánh số lượng người báo cáo rằng họ hoàn toàn thuộc về một nhóm người châu Á cụ thể, cũng như là những người báo cáo rằng họ thuộc về một nhóm người châu Á cụ thể kết hợp với một hoặc nhiều nhóm người châu Á khác hay chủng tộc khác. 

Nguồn: Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ Năm 2018

 

2.5% 
Tỷ lệ người châu Á hoàn-toàn-hoặc-một-phần là cựu quân nhân vào năm 2018.
Nguồn: Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ Năm 2018

 

53.9%
Tỷ lệ người châu Á hoàn-toàn-hoặc-một-phần ở tuổi 25 trở lên mà có bằng cử nhân hoặc cao hơn vào năm 2018.
Nguồn: Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ Năm 2018

 

88.1%

Tỷ lệ người châu Á hoàn-toàn-hoặc-một-phần ở tuổi 25 trở lên mà có bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương vào năm 2018.
Nguồn: Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ Năm 2018

 

555,262

Ước tính số lượng các doanh nghiệp do người châu Á sở hữu tại Hoa Kỳ vào năm 2016.
Nguồn: Khảo Sát Doanh Nhân Hàng Năm năm 2016 

 

Tỷ Lệ Bầu Cử

 

Số Liệu Thống Kê Khác

Xem hồ sơ chi tiết về dân số người châu Á từ Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ Năm 2018. Các số liệu thống kê bao gồm:

  • Giới tính và độ tuổi
  • Tình trạng hôn nhân
  • Tình trạng việc làm
  • Nghề nghiệp
  • Việc đi lại
  • Nhà ở
  • Thu nhập

 

Ghi chú của Người Biên Tập: Các số liệu ở trên được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và có thể bị biến thiên do lấy mẫu và các lỗi thu thập khác. Phần Thông tin Thực tế để Chia sẻ (Facts for Features) thường được phát hành khoảng hai tháng trước hoạt động kỷ niệm để đáp ứng các mốc thời gian sản xuất tạp chí. Các câu hỏi hoặc nhận xét nên được gửi trực tiếp đến Văn phòng Thông tin Đại chúng của Cục Thống Kê Dân Số: số điện thoại: 301-763-3030; hoặc gửi email: pio@census.gov.

 

Phần Thông tin Thực tế để Chia sẻ (Facts for Features) của tổ chức Nhận dạng Hoa Kỳ (Profile America) cung cấp các số liệu thống kê liên quan đến các việc kỷ niệm và các ngày lễ không được đề cập trong Số liệu để Kể chuyện (Stats for Stories). Với các hoạt động kỷ niệm không được liệt ra bên dưới, xin vui lòng vào trang web Số liệu để Kể chuyện (Stats for Stories) của chúng tôi. 

Phần Số liệu để Kể chuyện (Stats for Stories) của tổ chức Nhận dạng Hoa Kỳ (Profile America) cung cấp các đường dẫn đến các ý tưởng câu chuyện kịp thời để làm nổi bật các số liệu thống kê đáng chú ý của Cục Thống Kê Dân Số mà có liên quan đến các sự kiện hiện tại, hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ và ngày kỉ niệm. Các ý tưởng câu chuyện có mụch đích hỗ trợ các phương tiện truyền thông khai thác câu chuyện và sản xuất nội dung cho các đối tượng khán thính giả tương ứng.

Cùng chuyên mục