30/10/2016 | 0

Thân thế chính trị Giám Đốc FBI và hành động bất chấp ý kiến Bộ Trưởng Tư Pháp trong vụ điều tra email bà Clinton

Thân thế chính trị Giám Đốc FBI và hành động bất chấp ý kiến Bộ Trưởng Tư Pháp trong vụ điều tra email bà Clinton

Washington, DC. (CBS) – Giám đốc FBI James Comey là một người ghi danh đảng Cộng Hòa suốt cả cuộc đời trưởng thành của ông, chỉ sau tháng 7, 2016 mới tuyên bố mình không đảng phái.

Trong 2 cuộc bầu cử trước, ông đóng góp tiền cho các ứng viên Cộng hòa như John McCain và Mitt Romney.  Dưới thời tổng thống Bush con, ông đã từng giữ chức vụ phó bộ trưởng tư pháp và quyền bộ trưởng tư pháp trong thời gian ông Ashcroff  nằm bệnh viên.

Tổng thống Obama đã đề cử ông làm giám đốc FBI và được thượng viện chuần thuận vào tháng 7, 2013.

Thứ sáu vừa rồi ông đã làm chấn động chính trường Hoa kỳ khi đưa ra thông báo lưu ý với quốc hội về vấn đề có liên quan vụ điều tra email bà Clinton, khi chỉ còn 10 ngày để bỏ phiếu.

Tin vừa mới tiết lộ cho biết bộ Trưởng Tư Pháp Loretta Lynch bất đồng với quyết định của giám đốc FBI James Comey để gởi thư thông báo với Quốc Hội về những phát triển mới trong vụ điều tra máy chủ email cá nhân của bà Hillary Clinton.

Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói với CBS News rằng bà Lynch khuyến khích giám đốc FBI tuân theo thực hành lâu đời là không gây ảnh hưởng vào tiến trình bầu cử.  Mặc dù hai người không nói chuyện trực tiếp, bộ trưởng Tư Pháp đã bày tỏ rõ quan điểm của mình với ông Comey.

Quyết định của ông Comey để điều tra lại email là một quyết định độc lập cá nhân với bất đồng với bộ trưởng Tư Pháp.

Năm 2012, văn phòng bộ trưởng Tư Pháp, lúc đó do ông Eric Holder dẫn đầu, gởi một bản ghi nhớ cho toàn bộ, bao gồm hướng dẫn về việc đưa ra những thông báo gần với cuộc bầu cử. Bản ghi nhớ cảnh báo nhân viên bộ Tư Pháp phải đặc biệt nhậy cảm với việc bảo vệ danh tiếng của bộ là công bằng, trung lập và phi đảng phái.

Trong một email gởi cho nhân viên FBI, ông Comey bảo vệ quyết định thông báo về phát triển mới nhất trong việc điều tra cho biết: ông không muốn tạo ra một ấn tượng sai lầm, nhưng ông thừa nhận rủi ro trong việc thông báo cho Quốc Hội.