Thân Hữu TNLT Châu Văn Khảm Đồng Toạ Kháng Tại Úc Châu

Từ Úc Châu, thân hữu của ông Châu Văn Khảm đồng tổ chức những buổi toạ kháng khắp các tiểu bang để yêu cầu bà ngoại trưởng Úc Marise Payne phải lên tiếng bảo vệ cho công dân Úc đang bị giam cầm tại Việt Nam.  Phóng viên Hoài Phương & Nam Hương tường trình sau đây: