Thăm viếng nghĩa trang trong tháng các Linh Hồn tại San Jose

Cộng Đoàn Giáo Xứ St Maria Goretti, San Jose thăm viếng nghĩa trang trong tháng các Linh Hồn tại Nghĩa Trang Oak Hill Thành Phố San Jose vào ngày Chủ Nhật 6-11-2016. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.