26/11/2018 | 3

Thảm sát Tổng Thống Kennedy – Bi kịch chính trị Mỹ

Chúng ta vừa qua ngày 22 tháng 11, 2018 Ngày Lễ Tạ Ơn trên đất nước vĩ đại Liên Bang Bắc Mỹ, nhưng cũng ngày 22 tháng 11, 1963 lại là ngày xảy ra sự kiện bi thảm đối với nước Mỹ qua vụ thảm sát Tổng Thống Kennedy tại Dallas, Texas. Cái chết oan khuất của Tổng thống Kennedy cho đến nay vẫn còn nhiều ẩn số, đã nảy sinh ra nhiều hậu quả và hệ quả sâu rộng đối với xã hội Mỹ, cũng như toàn thế giới bao gồm Việt Nam, khu vực Đông Nam Á nếu nói một cách cụ thể.