Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Thảm sát Mậu Thân 1968 tại trường Y Khoa Huế qua lời kể của cựu Đại Uý Bác Sĩ Hoàng Thế Định

Thảm sát Mậu Thân 1968 tại trường Y Khoa Huế qua lời kể của cựu Đại Uý Bác Sĩ Hoàng Thế Định

https://www.youtube.com/watch?v=o4tYLXg4Qt0&feature=youtu.be

Ông Hoàng Thế Định là cựu Đại Uý Bác Sĩ – Đại Đội Trưởng Tiểu Đoàn 1 Quân Y tại Cố Đô Huế trong Tết Mậu Thân 1968. Vào thời điểm đó, ông đang là sinh viên năm thứ 5 của trường Y Khoa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những điều mà ông đã chứng kiến về cuộc thảm sát của quân Cộng Sản Băc Việt ở trường Y Khoa.