16/09/2017 | 0

Thẩm phán liên bang phán quyết: chính phủ Trump không thể giữ lại tiền tài trợ của “thành phố trú ẩn”

Thẩm phán liên bang phán quyết: chính phủ Trump không thể giữ lại tiền tài trợ của “thành phố trú ẩn”

Chicago, Illinois. (Reuters) – Một thẩm phán liên bang ở Chicago ra phán quyết bác bỏ việc chính phủ Tổng Thống  Trump giữ lại tiền trợ cấp an toàn công cộng cho Chicago, cũng như cho các thành phố khác, vì họ là “thành phố trú ẩn” và từ chối áp dụng chính sách cứng rắn mới đối với di dân bất hợp pháp.

Hôm qua 15/09 thẩm phán liên bang Harry Leinenweber ra phán quyết nói rằng Bộ Tư Pháp không thể áp đặt mọi yêu cầu, mang lại một chiến thắng tạm thời cho những thành phố kiện Bộ Trưởng Jeff Sessons. Thẩm phán Leinenweber ca ngợi thành phố Chicago có những lập luận sắc bén trong đơn kiện, khi cho rằng Bộ Trưởng Sessons vượt quá thẩm quyền.

Trong số những yêu cầu mà Bộ Tư Pháp buộc thành phố Chicago tuân theo, có điều khoản “phải thông báo cho cơ quan ICE biết di dân bất hợp nào nào sắp được ra khỏi tù, và phải cho phép nhân viên ICE tiếp cận các nhà tù”.

Sau khi phán quyết trên được đưa ra, thị trưởng Chicago Rahm Emanuel cho biết phán quyết là một tuyên bố rõ ràng của thẩm phán liên bang, cho thấy chính phủ của ông Trump đang làm sai. Theo ông Emanuel, nếu chính sách của Bộ Tư Pháp được thực hiện, sẽ có sự rạn nứt giữa cộng đồng di dân và nhân viên công lực, đồng thời cho thấy Bộ Tư Pháp buộc cảnh sát của các thành phố phải “từ bỏ nguyên tắc bảo vệ cộng đồng”. Ông Emanuel ca ngợi phán quyết trên, và nói rằng mọi yêu cầu mà ông Sessions đưa ra “ngăn cản khả năng bảo vệ sự an toàn cộng đồng của nhân viên công lực”. (Mai Đức)