21/11/2017 | 1

Thẩm phán liên bang ngăn chặn vĩnh viễn lệnh cấm thành phố trú ẩn của tổng thống Trump

Thẩm phán liên bang ngăn chặn vĩnh viễn lệnh cấm thành phố trú ẩn của tổng thống Trump

ẢNh: Reuters

San Francisco, California (Fox News) — Một thẩm phán liên bang ở California hôm Thứ Hai 20/11 ngăn chặn vĩnh viễn sắc lệnh hành pháp của tổng thống Trump cấm các thành phố trú ẩn hưởng tài trợ liên bang nếu không hợp tác với giới hữu trách về di trú.

Thẩm phán Tòa Án Hoa Kỳ Khu Vực Bắc California William Orrick phán rằng Tòa Bạch Ốc không có thẩm quyền áp đặt những điều kiện mới lên việc chi tiêu đã được Quốc Hội chấp thuận. Thẩm phán Orrick viết trong án lệnh: “Các quận hạt đã chứng minh được rằng sắc lệnh hành pháp đã gây ra, và sẽ gây ra những thương tổn cho quyền hiến định của họ bằng cách vi phạm nguyên lý phân quyền, và không cho họ hưởng các quyền theo Tu Chính Án Thứ 10 và Thứ 5”.

Phán quyết mới nhất phù hợp với luận cứ ông Orrick đưa ra hồi tháng 4, tạm thời đình chỉ nỗ lực của chính phủ nhằm trừng phạt các thành phố trú ẩn.

Chính phủ Trump đã kháng cáo án lệnh này. Tổng thống Trump đã tranh cử trên quan điểm chấm dứt các thành phố che chở cho người di dân không có giấy tờ. Ông ban hành một lệnh hành pháp, kêu gọi cắt ngân khoản liên bang dành cho các thành phố đó.

Phát ngôn nhân của Bộ Tư Pháp hôm 20/11 đưa ra tuyên bố:  “Tòa Án Khu Vực vượt quá quyền hạn của mình hôm nay, khi cấm Tổng Thống chỉ thị cho thành viên nội các của mình thi hành luật pháp hiện hành”.

Phán quyết của Thẩm phán Orrick đưa ra sau khi hai quận hạt ở Bắc California là San Francisco và Santa Clara đệ đơn kiện chính phủ Trump. (Huy Lam)