08/12/2021 | 23

Thẩm phán liên bang ngăn chặn lệnh bắt buộc chích vaccine của Tổng Thống Biden đối với các nhân viên hợp đồng liên bang

Thẩm phán liên bang ngăn chặn lệnh bắt buộc chích vaccine của Tổng Thống Biden đối với các nhân viên hợp đồng liên bang

Ông Stan Baker, thẩm phán của Tòa Liên Bang Địa Hạt Georgia hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 12, ngăn chặn chính quyền Tổng thống Joe Biden thực hiện lệnh bắt buộc chích vaccine cho các nhân viên hợp đồng liên bang. Lệnh của toà án được đưa ra nhằm đáp lại một vụ kiện từ phía nhân viên hợp đồng liên bang và 7 tiểu bang, bao gồm: Alabama, Georgia, Idaho, Kansas, South Carolina, Utah và West Virginia.

Theo thẩm phán Baker, lập luận của các tiểu bang là hợp lý khi cho rằng tổng thống Biden vượt quá thẩm quyền của Quốc Hội khi đưa ra lệnh bắt buộc chích vaccine vào tháng 9. Vị thẩm phán công nhận những thiệt hại thảm khốc mà đại dịch COVID-19 gây ra, nhưng tòa án vẫn phải bảo đảm chính phủ hành động trong giới hạn của hiến pháp. Tuy nhiên, Toà Bạch Ốc cho biết Bộ Tư Pháp vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ lệnh bắt buộc chích vaccine.

Hồi tuần trước, một thẩm phán liên bang ở Kentucky cũng ban hành án lệnh tạm thời chống lại lệnh của tổng thống Biden, nhưng án lệnh này chỉ áp dụng cho các nhân viên hợp đồng ở ba tiểu bang Kentucky, Ohio và Tennessee. Các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hoà ca ngợi phán quyết của tòa án, đây cũng là chiến thắng mới nhất của các tiểu bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo chống lại các chính sách ngăn ngừa đại dịch của tống thống Biden.

Tất cả ba quy định chích ngừa của tổng thống Biden đối với các công ty tư nhân đã bị tòa án hoãn lại. Sắc lệnh bắt buộc chích ngừa đối với các nhân viên nhóm ngành y tế và các doanh nghiệp có hơn 100 nhân viên cũng bị tòa hoãn lại. Các sắc lệnh này là một phần quan trọng trong chiến lược của tổng thống Biden nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19