29/02/2024 | 42

THẨM PHÁN HOA KỲ CHẶN VIỆC THI HÀNH LUẬT BẮT NGƯỜI VƯỢT BIÊN BẤT HỢP PHÁP CỦA TEXAS

THẨM PHÁN HOA KỲ CHẶN VIỆC THI HÀNH LUẬT BẮT NGƯỜI VƯỢT BIÊN BẤT HỢP PHÁP CỦA TEXAS

Một thẩm phán liên bang ở Texas hôm thứ Năm đã chặn luật mới của tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo trao cho các viên chức quyền hạn rộng rãi để bắt giữ, truy tố và ra lệnh trục xuất những người vượt biên trái phép từ biên giới Mỹ-Mexico. Thẩm phán quận Hoa Kỳ David Ezra ở Austin đã đồng ý với chính quyền của Tổng thống Joe Biden rằng luật được gọi là SB4 can thiệp vào quyền lực của chính phủ liên bang theo Hiến pháp Hoa Kỳ trong việc thực thi luật di dân của Hoa Kỳ.  Thẩm phán Ezra đã chặn luật này, dự kiến có hiệu lực vào ngày 5 tháng 3, trong khi chờ kết quả vụ kiện của chính quyền Biden thách thức tính hợp pháp của đạo luật.  Cùng ngày thẩm phán đưa ra phán quyết, ông Donald Trump, và tổng thống Biden cùng xuất hiện  dọc biên giới Mỹ-Mexico ở Texas để quan sát và tiềm cách giải quyết dòng người di dân lớn đã trở thành một trở ngại, một  vấn đề lớn đối với cử tri Hoa Kỳ