16/04/2017 | 1

Thẩm phán Gorsuch sắp xử vụ đầu tiên tại Tối Cao Pháp Viện

Thẩm phán Gorsuch sắp xử vụ đầu tiên tại Tối Cao Pháp Viện

Washington, D.C. — Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ trong tuần này sẽ lắng nghe một vụ kiện được nhiều người quan tâm, vì thử thách những giới hạn của quyền tự do tôn giáo.

Tân Thẩm phán Neil Gorsuch có thể là người sẽ đưa phán quyết nghiêng về phía một nhà thờ, chống lại lệnh cấm của tiểu bang Missouri đối với việc tiểu bang trợ cấp cho các tổ chức tôn giáo. Nhà thờ Trinity Lutheran, tọa lạc tại Columbia, điều hành một trường mẫu giáo và trung tâm giữ trẻ, muốn nhận trợ cấp của tiểu bang Missouri để sắm sân chơi bằng cao su. Nhưng tiểu bang không chấp nhận cung cấp tiền của người thọ thuế cho một tổ chức tôn giáo, theo nguyên tắc tách biệt giữa nhà thờ và chính quyền như được đề ra trong Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Vào hôm Thứ Hai 17/04, ông Gorsuch sẽ lần đầu nghe các luận cứ trong vụ này trên cương vị thẩm phán tối cao. Đến hôm Thứ Tư 19/04, ông sẽ ngồi vào ghế quan tòa cùng với tám vị khác để xử vụ Trinity Lutheran, một trong những vụ xử được cho là quan trọng nhất của Tối Cao Pháp Viện hiện thời. Được biết vào năm 2013, ông Gorsuch từng đứng về phía các chủ nhân theo đạo Tin Lành của công ty bán lẻ đồ thủ công nghệ Hobby Lobby. Tòa kháng cáo của ông Gorsuch khi đó xử cho các chủ nhân Hobby Lobby không phải mua cho nhân viên những kế hoạch bảo hiểm y tế, bao gồm phần trả cho những phương tiện ngừa thai. Ông Gorsuch viết trong phán quyết rằng các chủ nhân Hobby Lobby phải chọn giữa thực thi hành tín ngưỡng của mình và cứu lấy doanh nghiệp. Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sau đó giữ nguyên phán quyết này. (Huy Lam)