19/08/2022 | 166

Thẩm Phán Florida Chặn Luật ‘Stop Woke’ Của Thống Đốc Desantis

Thẩm Phán Florida Chặn Luật ‘Stop Woke’ Của Thống Đốc Desantis

Thẩm phán Florida vào hôm Thứ Năm (18 tháng Tám) tuyên bố đạo luật do thống đốc đảng Cộng hòa Ron DeSantis ủng hộ nhằm cấm trường học và doanh nghiệp thảo luận về vấn đề chủng tộc, là vi hiến. Trong một phán quyết dài 44 trang, ông Mark Walker, Thẩm phán Tallahassee, nói rằng lệnh “Stop WOKE” vi phạm Tu chính án thứ nhất và quá mơ hồ.

Ông Walker cũng từ chối cho phép luật duy trì hiệu lực trong thời gian chờ kháng cáo. Luật này nhắm vào hệ tư tưởng mà thống đốc DeSantis cho là “ác độc”, điển hình là lý thuyết chủng tộc phê phán – lý thuyết cho rằng nạn phân biệt chủng tộc là có hệ thống trong các thể chế chính trị của Hoa Kỳ, được đặt ra nhằm duy trì sự thống trị của người da trắng trong xã hội. Ông Walker cho rằng luật này, nếu được áp dụng trong các khóa đào tạo của các doanh nghiệp, sẽ vi phạm Tu chính án thứ nhất vì việc cấm doanh nghiệp thảo luận về một số khái niệm nhất định sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận.

Ông DeSantis từng nhiều lần nói rằng bất kỳ tổn thất nào ở tòa án cấp thấp hơn về các ưu tiên của ông đều sẽ bị các tòa kháng án đảo ngược lại, vì các tòa kháng án thường bảo thủ hơn. Luật “Stop WOKE” cấm các trường học và cơ sở kinh doanh truyền tải thông điệp rằng mọi người vốn bị chia rẽ bởi chủng tộc và giới tính; rằng mọi người nhận được đặc quyền hoặc bị áp bức dựa trên chủng tộc, giới tính, hoặc nguồn gốc quốc gia; và một người phải chịu trách nhiệm và phải cảm thấy tội lỗi, đau khổ vì các hành động đã thực hiện trong quá khứ của các thành viên trong cùng chủng tộc, giới tính hoặc nguồn gốc quốc gia.