17/02/2015 | 0

Thẩm phán chặn lệnh hành pháp về di trú

Thẩm phán chặn lệnh hành pháp về di trú

Washington, DC. (CBS) – Một thẩm phán tại Texas tạm thời ngăn chặn lệnh hành pháp về di trú của Tổng thống Barack Obama, ủng hộ 26 tiểu bang cho rằng ông Obama đã vượt quá thẩm quyền pháp lý của mình.

Tòa Bạch Ốc ngay lập tức tuyên bố Bộ Tư Pháp sẽ kháng cáo quyết định của thẩm phán Andrew Hanen tại Brownsville, một thành phố dọc theo biên giới giữa Texas và Mexico. Trước đó ông Hanen từng đưa ra ý kiến chỉ trích việc thực thi luật di trú của chính quyền Tổng Thống Obama. Kháng cáo của lệnh cấm tạm thời sẽ được chuyển tới Tòa Kháng Cáo ở New Orleans. Hiện vẫn chưa rõ lệnh cấm của thẩm phán Hanen sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc chiến tại Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát về dự luật mà Hạ Viện đã thông qua, cho phép tài trợ cho bộ Nội An chỉ khi lệnh hành pháp về di trú của ông Obama được hủy bỏ. Theo lệnh hành pháp của Tổng Thống Obama, tới 4.7 triệu trong số ước tính 11 triệu di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ được ở lại mà không bị đe dọa trục xuất.

Lệnh hành pháp trên có mục đích chính là giúp 4.4 triệu người có con là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp. (Nguyên Trân)