22/08/2016 | 2

Thẩm phán cấp lệnh ngăn chặn chính sách chuyển giới của TT Obama trên toàn quốc

Thẩm phán cấp lệnh ngăn chặn chính sách chuyển giới của TT Obama trên toàn quốc

Washington, DC. (Reuters) – Một thẩm phán ngăn chặn hướng dẫn của chính phủ Tổng Thống Barack Obama rằng học sinh được phép sử dụng phòng vệ sinh theo lựa chọn của họ. Thẩm phán chấp thuận yêu cầu cấm trên toàn quốc của một nhóm gồm 13 tiểu bang, do Texas dẫn đầu. Thẩm phán Reed O’Connor của Quận Bắc Texas cho biết trong phán quyết của mình rằng chính phủ Obama không tuân thủ thủ tục thích hợp khi lưu ý và bình luận về việc ban hành hướng dẫn.

Theo ông O’Connor, hướng dẫn trái ngược với văn bản luật pháp và qui định hiện hành. Ông O’Connor, được Tổng Thống George W. Bush bổ nhiệm, tuyên bố hướng dẫn từ các bị đơn, bao gồm Bộ Giáo Dục và Bộ Tư Pháp là luật pháp và tồn tại độc lập. Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Texas Ken Paxton, thành viên của đảng Cộng Hòa, thường xuyên kiện chính phủ đảng Dân Chủ của Tổng Thống Obama. Ông cho biết ông hài lòng với quyết định chống lại việc lạm quyền bất hợp pháp của liên bang.

Trong phiên điều trần về lệnh cấm tại Fort Worth vào ngày 12 tháng 8, luật sư đại diện cho tiểu bang Texas cho biết hướng dẫn lấn lướt quyền của các học khu trên toàn quốc. Họ cho biết họ có nguy cơ mất hàng tỷ Mỹ kim tài trợ liên bang cho giáo dục nếu họ không tuân thủ. Trong khi đó, các luật sư của Bộ Tư Pháp tìm cách bãi bỏ lệnh cấm, nói rằng hướng dẫn liên bang được ban hành vào tháng 5 là không bắt buộc và không có hậu quả pháp lý. (Nguyên Trân)