22/03/2014 | 0

Thẩm phán bác bỏ lệnh cấm hôn nhân đồng tính của tiểu bang Michigan

Thẩm phán bác bỏ lệnh cấm hôn nhân đồng tính của tiểu bang Michigan

Hazel Park, Michigan. (CBS)
Một thẩm phán liên bang bác bỏ lệnh cấm hôn nhân đồng tính của tiểu bang Michigan, phán quyết lệnh cấm đó vi phạm quyền được bảo vệ bình đẳng, được qui định trong Hiến Pháp Hoa kỳ. Đây là phán quyết mới nhất trong một loạt phán quyết trên toàn quốc, cho phép hôn nhân đồng tính.
Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Michigan Bill Schuette lập tức đệ đơn yêu cầu giữ lại phán quyết trong khi đợi xét kháng án tại Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ Quận Hạt thứ 6. Thẩm phán Bernard Friedman nêu ra trong phán quyết dài 31 trang rằng lệnh cấm, được bầu thành luật vào năm 2004 như là một sửa đổi hiến pháp tiểu bang, không thể hiện lợi ích hợp pháp của tiểu bang và đối xử phân biệt với những cặp đồng tính.
Đơn kiện luật pháp tiểu bang Michigan được một cặp đồng tính nữ, sống tại Hazel Park, ngoại ô Detroit nộp. Họ muốn cùng nhau nhận con của người kia làm con nuôi nhưng bị từ chối theo luật của tiểu bang Michigan. Hai người là April DeBoer và Jayne Rowse thách thức cả lệnh cấm hôn nhân đồng tính lẫn luật nhận con nuôi của tiểu bang. Các thẩm phán liên bang ở nhiều tiểu bang hồi gần đây đã đảo ngược các lệnh cấm hôn nhân đồng tính, trong đó có các tiểu bang Texas, Utah, Oklahoma và Virginia. Hơn 30 tiểu bang ở Mỹ đã ban hành lệnh cấm hôn nhân đồng tính, trong khi 17 tiểu bang cộng với Washington, DC hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. – H. Võ