22/11/2013 | 0

THAM NHŨNG VẪN TRÀN LAN KHÔNG CÓ PHƯƠNG CÁCH NGĂN CHẶN

THAM NHŨNG VẪN TRÀN LAN KHÔNG CÓ PHƯƠNG CÁCH NGĂN CHẶN

Tin Hà Nội – Lãnh tụ Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tìm cách trốn chạy những câu hỏi về phòng chống tham nhũng, làm sân golf trong phi trường khi nói rằng đã hết thì giờ. Tuy nhiên sau đó các đại biểu Quốc Hội Cộng sản Việt Nam đã chất vấn Chánh án Tòa án Nhân Dân Tối Cao về vấn đề này. Một đại biểu cho rằng cử tri đã phản ảnh là tòa xử nghiêm với dân còn cán bộ được xử nhẹ hơn, việc này làm giảm lòng tin của dân và quyết tâm phòng chống tội phạm tham nhũng của cơ quan chuyên trách, trong đó có tòa án. Những đại biểu khác cũng nêu lên vấn đề án oan, ép cung bị can, bị cáo trong quá trình điều tra. Một người cho rằng tham nhũng thuộc nhóm tội nghiêm trọng cần phải xử phạt rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, Báo cáo giám sát của Ủy ban Tư pháp về công tác phòng chống tham nhũng năm 2013 cho thấy nhiều tòa án đang xét xử loại tội này rất nhẹ, có tòa hơn 2 năm xử 10 bị cáo tham nhũng thì cả 10 bị cáo được xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt; có tòa 1 tỉnh trong hơn 2 năm xử 9 bị cáo thì 8 bị cáo cho hưởng án treo. Trả lời những điều này, Chánh án Tòa án Nhân Dân Tối Cao của Cộng sản Việt Nam biện minh rằng những vụ án tham nhũng trọng điểm chiếm đoạt, gây thất thoát lớn tiền bạc của nhà nước, tòa án đều đưa ra xét xử nghiêm minh với mức án cao nhất theo cáo trạng truy tố. Tuy nhiên đương sự cũng thú nhận ở địa phương tồn tại thực trạng án oan và xử còn nương tay với tham nhũng, và hứa sẽ kháng nghị để giải quyết lại. Người ta còn nhớ trước đây chính Nguyễn Tấn Dũng đã hứa là sẽ không ngăn chặn được tham nhũng thì sẽ từ chức, nhưng cho đến nay tham nhũng vẫn lan tràn và chính vợ con của Nguyễn Tấn Dũng bị tố cáo mà vẫn không thấy đương sự giải quyết được việc gì.