Thăm nhà của Đại úy Nguyễn Văn Đương nhân ngày giỗ thứ 44

Đại úy Nguyễn Văn Đương – Pháo đội trưởng của Pháo đội 3, Tiểu đoàn 3 Pháo binh – Nhảy dù, chính là người anh hùng trong nhạc phẩm Anh Không Chết Đâu Anh của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Đại úy Đương đã tuẩn tiết vào ngày 25/02/1971 tại căn cứ đồi 31, mặt trận hạ Lào và xác của anh vẫn còn nằm lại trên đất Lào cho đến nay. Nhân ngày giỗ thứ 44 của cố Đại úy Đương, phóng viên SBTN đã đến thăm gia đình của cố đại úy cùng với một số cựu quân nhân VNCH tại quận 11, Sài Gòn. Mời quý vị cùng lắng nghe những tâm tình của bà Nguyễn Thị Mai- vợ của Đại úy Đương lúc hay tin chồng mất tích và cuộc sống bấp bênh cho đến bây giờ.