14/07/2019 | 0

Thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ lên tới 747 tỷ mỹ kim trong 9 tháng do sắc lệnh giảm thuế

Thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ lên tới 747 tỷ mỹ kim trong 9 tháng do sắc lệnh giảm thuế

Ảnh: Reuters

Theo bản tin của tờ Bloomberg, thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ đã tăng tới 23%, chạm con số 747.1 tỷ mỹ kim trong chín tháng đầu năm tài chính.

Chi tiêu gia tăng đã lấn át khoản thu nhỏ mà chính phủ Hoa Kỳ nhận được từ chính sách giảm thuế của chính quyền Trump. Vào Thứ Năm (ngày 11 tháng 7), Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết chi tiêu liên bang tăng lên 3,360 tỷ mỹ kim trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2019, tăng 6.6% so với năm trước. Trong khi đó, các khoản thu chính phủ chỉ tăng 2.7% lên 2,610 ngàn tỷ mỹ kim. Khoản thu từ quan thuế đã tăng gấp đôi so với năm ngoái, đạt 50.5 tỷ mỹ kim, do chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt thuế đối với nhiều thứ, từ hàng hóa Trung Cộng đến nhập cảng thép và nhôm. Tuy nhiên, doanh thu quan thuế chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số.

Thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ đang gia tăng do việc cắt giảm thuế của Tổng Thống Trump, và chi tiêu cao hơn mức được Quốc hội phê chuẩn. Theo dự đoán của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, mức thâm hụt sẽ vượt quá 4% tổng sản phẩm quốc nội trong năm nay, và ở tiếp tục ở trên mức 4% cho đến ít nhất là năm 2029.

Khoản thâm hụt ngân sách đã khiến một số nhóm bảo thủ các chính trị gia lo lắng về việc trả nợ trong tương lai, đặc biệt là khi tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ hạ nhiệt. Hoa Kỳ có giới hạn pháp lý đối với nợ quốc gia, và có thể sẽ đạt đến giới hạn này vào đầu tháng 9. Điều này tạo ra nhiều rủi ro đối với nền kinh tế, trừ khi các nhà lập pháp có thể đồng ý tăng mức giới hạn.

Các khoản chi tiêu của Hoa Kỳ đã gia tăng khi một làn sóng những người thuộc thế hệ baby boomers đã nghỉ hưu làm gia tăng chi tiêu bắt buộc cho các chương trình như Medicare và An sinh xã hội. Chi tiêu của Bộ Quốc Phòng cho các chương trình quân sự cũng đang tăng lên, tăng 8.5% trong giai đoạn chín tháng. (Mộc Miên)