17/04/2016 | 0

Thăm dò dân Hoa Kỳ hài lòng với cuộc sống

Thăm dò dân Hoa Kỳ hài lòng với cuộc sống

Washington, DC. (CBS) – Một cuộc thăm dò của AP-GfK cho thấy hầu hết người Mỹ cảm thấy hạnh phúc với gia đình và bạn bè của họ, cảm thấy yên tâm về vấn đề tài chánh, và nói chung là hài lòng với công việc làm.

Duy chỉ có đối với chính phủ liên bang là làm cho họ cảm thấy bực bội. Gần 8 trên 10 người Mỹ nói rằng họ không hài lòng hoặc tức giận với cách mà chính phủ liên bang đang hoạt động. Những người theo Đảng Cộng hòa có nhiều khả năng là sẽ tức giận với chính phủ hơn. Gần một nửa các cử tri đảng Cộng hòa cho biết họ bực bội với chính phủ, trong khi chỉ có khoảng 25% cử tri Dân chủ có cùng một cảm giác tương tự. Và trong số những người theo Cộng hòa mà giận giữ với chính phủ, thì họ thường nghiêng về ủng hộ ông Donald Trump, người đang tìm tìm kiếm sự đề cử của Đảng Cộng Hòa.

Các người trả lời thăm dò cho biết sự tức giận của họ đối với chính phủ không phải là do ý thức hệ chính trị của đảng này hay đảng kia, mà hầu hết là vì họ cảm thấy hệ thống chính trị không làm việc tốt. Họ cho rằng cả 2 đảng và các chính khách lâu năm ở Washington đã đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của cử tri. (Nguyên Trân)