07/09/2016 | 1

Thăm dò của CNN: Trump dẫn trước 2%; thăm dò của NBC: Clinton dẫn trước 6%

Thăm dò của CNN: Trump dẫn trước 2%; thăm dò của NBC: Clinton dẫn trước 6%

Tin New York, New York. (CBS) – Kết quả thăm dò toàn quốc của CNN và ORC cho thấy ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump dẫn trước ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton 2%. Trong khi đó, kết quả thăm dò toàn quốc của NBC News và SurveyMonkey cho thấy ngược lại: bà Clinton dẫn trước ông Trump 6%.

Theo CNN sáng nay, ông Trump được 45%, bà Clinton được 43%. Còn theo NBC sáng nay, bà Clinton được 48%, ông Trump được 42%.

CNN cũng công bố 49% cử tri độc lập ủng hộ ông Trump, trong khi đó chỉ có 29% cử tri độc lập ủng hộ bà Clinton. 16% ủng hộ ứng cử viên độc lập Johnson, và 6% ủng hộ ứng cử viên độc lập Stein. Cũng theo CNN, 50% cho rằng ông Trump là người chân thật và đáng tin cậy. Trong khi đó chỉ có 35% đưa ra nhận xét tương tự đối với bà Clinton.

Ngày càng có nhiều cử tri tin rằng ông Trump có thể đối phó được với nền kinh tế ở trong nước và chủ nghĩa khủng bố ở ngoài nước, và cho rằng bà Clinton chỉ tận dụng chính sách đối ngoại vì lợi ích riêng. CNN cũng nhìn thấy sự chia rẽ ở công chúng Hoa Kỳ, về việc ai sẽ là người đối phó với tình trạng nhập cư lậu tốt nhất. CNN thăm dò 886 người từ ngày 1 tháng 9 tới ngày 4 tháng 9.

Ngược lại, NBC thăm dò 32,226 người từ ngày 29 tháng 8 tới ngày 4 tháng 9, cho thấy một kết quả không đổi so với kết quả tuần trước: đó là bà Clinton được 41%, ông Trump được 37%. (Mai Đức)