10/02/2014 | 0

Thái Lan: Nông Dân Đòi Tiền Mua Gạo

Thái Lan: Nông Dân Đòi Tiền Mua Gạo

Tin Bangkok, Thái Lan. (Reuters)
Trên 2,000 nông dân đã biểu tình bên ngoài trụ sở tạm thời của chính phủ đòi trả tiền mua gạo.
Chương trình mua gạo của nông dân trên giá thị trường là một chương trình quan trọng của Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau khi lên cầm quyền.
Nếu chương trình thành công sẽ bảo đảm sự ủng hộ của nông dân đối với chính phủ. Tuy nhiên, tình trạng thị trường quốc tế đã làm cho chính phủ không thể xuất cảng gạo và sau khi giải tán để bầu lại quốc hội chính phủ lâm thời không có quyền quyết định về vấn đề tài chánh, làm cho không có cách gì để thanh toán tiền mua gạo của nông dân.
Quân đội đã đứng gác sau hàng rào giây thép gai tại một cơ sở của bộ quốc phòng nằm phía bắc Bangkok được dùng làm trụ sở chính phủ sau khi đối lập phong tỏa các con đường và các cơ quan chính phủ trong thủ đô.
Ông Samruay Kanthavee là nông dân đến từ tỉnh Nakhon Prathom nói rằng hãy để người có tiền trả cho nông dân lên cầm quyền. Nhận được tiền nông dân sẽ giải tán.
Người biểu tình chống chính phủ đa số là thành phần trung lưu đô thị và bảo hoàng tố cáo chương trình mua gạo của Thủ tướng Yingluck là một chương trình phung phí để tham nhũng.
Khoảng 30 đại diện nông dân được vào trụ sở để gặp Bộ trưởng Thương mại Niwatthamrong Bunsongphaisan và Bộ trưởng Tài chánh Kittirat Na-Ranong.
Sau nửa tiếng đồng hồ gặp 2 bộ trưởng, nông dân nói rằng cuộc họp không đem lại kết quả.

Huệ Võ