02/05/2018 | 0

Texas và 6 tiểu bang Cộng Hòa kiện chính phủ Trump để chấm dứt chương trình DACA

Texas và 6 tiểu bang Cộng Hòa kiện chính phủ Trump để chấm dứt chương trình DACA

Washington DC. (Reuters) – Texas và sáu tiểu bang Cộng Hòa khác đệ đơn kiện chính phủ Donald Trump, để tìm cách chấm dứt chương trình DACA do cựu Tổng Thống Barack Obama khởi xướng.

Reuters cho biết Texas là nguyên đơn chính, ngoài ra còn có 6 tiểu bang khác là Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina và West Virginia đồng ký tên trong đơn kiện. Trong đó, họ lập luận rằng chính phủ Obama vượt quá thẩm quyền của mình bằng cách tạo ra một chương trình không có sự chấp thuận của Quốc Hội. Trong một tuyên bố, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Texas Ken Paxton nói rằng đơn kiện của họ là nhắm vào quy định của pháp luật, không nhắm vào sự khôn ngoan của chính sách di trú. Đơn kiện yêu cầu thẩm phán liên bang xóa bỏ DACA, ngăn chặn việc cung cấp sự gia hạn hoặc giấy phép mới, nhưng không hủy bỏ giấy phép đã cấp.

Tháng 9 năm ngoái, ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt chương trình DACA. Nhưng ông Trump cho Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát tìm những biện pháp kháp để thay thế DACA và hạn chót là này 6 tháng 03. Nhưng cuối cùng, quốc hội không đưa ra được giải pháp nào. Khác biệt chính sách giữa ông Trump và các nhà lập pháp lưỡng đảng dẫn đến việc Quốc Hội không hành động.

Trong lúc này, các tòa án cấp thấp hơn phán quyết rằng chương trình DACA vẫn giữ nguyên, mặc dù đơn xin gia hạn cho di dân DACA không được chấp nhận. (Mai Đức)

TAGS: daca