01/10/2016 | 1

Texas từ chối nhận người tỵ nạn

Texas từ chối nhận người tỵ nạn

Austin, Texas. (CBS) – Trong một hành động không gây ngạc nhiên, tiểu bang Texas cho biết hôm qua là họ sẽ không tham gia vào kế hoạch của Tổng thống Barack Obama để giúp hàng ngàn người tị nạn Trung Đông tái định cư tại Hoa Kỳ.

Văn phòng của thống đốc Greg Abbott công bố quyết định hôm qua. Vị thống đốc viện dẫn lo ngại an ninh là lý do cho sự phản đối của của ông. Trong một thông điệp Twitter hôm thứ 5 vừa qua, ông Abbott nói an ninh lỏng lẻo của chương trình tị nạn đe dọa cho an ninh của tất cả người dân Hoa Kỳ. Trên một trang Facebook đưa ra hôm qua, thống đốc nói ông sẽ tiếp tục đặt sự an toàn của tất cả người dân Texas làm ưu tiên hàng đầu và thúc giục chính phủ liên bang sửa đổi các sai sót về an ninh.

Chính phủ Hoa Kỳ có kế hoạch để mang vào hàng chục ngàn người tị nạn Syria trong những năm tới. Texas lúc trước cho biết sẽ tham gia trong chương trình, nhưng đe dọa rút ra trong tuần trước trừ khi những người tỵ nạn được hoàn toàn xác định lý lịch và sẽ không đặt ra một mối đe dọa an ninh. Các người chỉ trích cáo buộc các giới chức Hoa Kỳ chỉ phần lớn tùy thuộc vào các câu trả lời của những người tỵ nạn. (Lê Hoàng)