26/04/2021 | 1

Texas, Florida giành được ghế Hạ Viện Hoa Kỳ sau cuộc Thống kê dân số

Texas, Florida giành được ghế Hạ Viện Hoa Kỳ sau cuộc Thống kê dân số

Cơ quan thống kê dân số Hoa Kỳ cho biết hôm thứ HaiTexas, Florida và North Carolina là một trong số các tiểu bang sẽ được thêm ghế Quốc hội vào năm tới. Kết quả này sẽ tái thẩm định các thành viên Hạ viện Hoa Kỳ và phiếu bầu của Đại cử tri đoàn giữa các tiểu bang. 

Việc công bố dữ kiện mới nhất về toàn bộ dân số Hoa Kỳ tính đến tháng 4 năm 2020, tạo tiền đề cho một cuộc chiến có thể định hình lại quyền lực chính trị ở Washington trong thập niên tới.

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, 435 ghế trong Hạ viện và phiếu bầu trong Đại cử tri đoàn chọn tổng thống Hoa Kỳ bốn năm một lần được chia cho 50 tiểu bang dựa trên dân số, với mỗi tiểu bang nhận được ít nhất một ghế quốc hội.

Các ghế được phân bổ lại sau mỗi 10 năm sau cuộc thống kê dân số hàng năm. Texas sẽ nhận được hai ghế quốc hội, và năm tiểu bang – Florida, North Carolina, Colorado, Montana và Oregon – sẽ giành được một ghế quốc hội.

New York, California, Illinois, Michigan, Ohio, Pennsylvania và West Virginia, mỗi bên sẽ mất một ghế. Việc chuyển ghế sang các tiểu bang như Texas và Florida, nơi đảng Cộng hòa kiểm soát các tiểu bang, có thể đủ để xóa bỏ đa số thành viên Dân chủ tại Hạ viện.

Bốn tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ – California, Texas, Florida và New York – có hơn 110 triệu cư dân cộng lại và sẽ nắm giữ khoảng một phần ba số ghế Hạ viện. Nhìn chung, dân số Hoa Kỳ ở mức 331,449,281 người vào tháng 4 năm 2020, tăng 7.4% so với thập niên trước. (BBTT)