Tết Trung Thu tại thành phố Portland, Oregon

Tết Trung Thu tại thành phố Portland, Oregon

Vào lúc 1giờ trưa Thứ Bảy ngày 30 tháng 09 năm 2017 Ban chấp hành cộng đồng Việt Nam Oregon đã tổ chức Tết Trung Thu tại Trường Trung học Đệ Nhất Cấp Ron Russell thành phố Portland. Phóng viên SBTN ghi nhận có sự hiện diện của quý lãnh đạo tinh thần, Liên Đoàn Hướng Đạo Tây Sơn, quý phụ huynh và các em thiếu nhi đến tham dự.