Tết Trung Thu tại Philadelphia

5 giờ chiều ngày 24/9/2017, cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại thành phố Philadelphia đã tổ chức Tết Trung Thu dành cho các em thiếu nhi tại Oregon Market, Philadelphia.