Tết Trung Thu tại Bussy Saint Georges – Pháp

Tại Việt Nam, Tết Trung thu đã qua từ lâu, nhưng Tết Trung Thu tại Pháp có lẽ được tổ chức trể hơn các nơi khác. Năm nay Tết Trung Thu được tổ chức tại Bussy Saint Georges, một thành phó nằm ở phía Đông của Paris. Lý do tổ chức Trung Thu trễ là vì hội trường chỉ được sử dụng được vào trong kỳ nghỉ mùa Thu của các em. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây đươc tường trình từ Bussy Saint Georges.