Tết Trung Thu ở Wollongong – Úc Châu

Cộng đồng người Việt tự do -Wollongong đã tổ chức một đêm rước đèn nhân dịp Tết Trung Thu để các em nhi đồng trong vùng cùng vui chơi với gia đình.