Tết Trung Thu 2019 cho người khuyết tật ở Nam California

Theo như thông lệ trong 10 năm qua, ban đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ cùng phối hợp với nhiều hội đoàn đã đứng ra tổ chức Tết Trung Thu cho các người khuyết tật thuộc đủ mọi các sắc dân của trung tâm West Wiew, tại Liberty Park thành phố Westminster Nam California.