Tết Tân Sửu 2021 ở San Jose rực rỡ cờ vàng

Tết Tân Sửu cờ vàng ba sọc đỏ rợp trời tung bay ở các khu thương mại có đông người Việt mua sắp tại thành phố San Jose trong 4 ngày từ ngày 11/2, tức là ngày 30 Tết đến hết ngày mùng 3 Tết . Phóng viên Vũ Nhân tường trình trong phóng sự sau đây