13/01/2014 | 2

Tết mà vẫn chưa Xuân

Trong dịp đầu năm mới, nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh và Chí Tâm đã cùng chia sẻ đến quý khán thính giả những tâm tình như trong tinh thần “Tết mà vẫn chưa Xuân”. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiều về bộ môn nghệ thuật Vọng Cổ từ những ngày đầu, từ những khuôn nhịp đầu tiên cho đến những phát triển mới nhất của bộ môn này trong thời đại ngày nay, đặc biệt là sự kết hợp với ngôn ngữ bàn xứ tại Hoa Kỳ.