Tết Ka Tê của người Chăm ở Bình Thuận

Tết Ka Tê của đồng bào Chăm vừa diễn ra tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trong lễ hội tết Ka Tê còn có lễ nghinh rước sắc phong của ngài Pô Tầm do Vua Khải Định phong sắc. Ngài Pô Tầm có tên thật là Pô Ka Thít và chính ông được đồng bào tôn vinh là Vua của dân tộc Chăm. Theo sử của dân tộc Chăm, công trạng nổi bật nhất của ngài Pô Tầm để lại cho hậu thế là đã tổ chức hướng dẫn dân chúng khai khẩn đất đai, ruộng rẫy, xây dựng nhiều công trình thủy lợi.