24/09/2016 | 3

Ted Cruz ủng hộ Trump

Ted Cruz ủng hộ Trump

Miami, Florida. (Reuters) – Trong một thay đổi 180 độ, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz hôm qua đã đổi ý để ủng hộ ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump, nói rằng ông Trump là ứng viên duy nhất có thể ngăn chặn bà Hillary vào được Tòa Bạch Ốc trong cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11.

Cựu ứng cử viên tổng thống cho biết một năm trước, ông cam kết sẽ ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào do đảng Cộng hòa đề cử, và ông tôn trọng cam kết đó. Ông nói thêm nếu bạn không muốn nhìn thấy một tổng thống Hillary Clinton, thì bạn nên bỏ phiếu cho ông Trump.

Ông Cruz, một thượng nghị sĩ từ Texas là một người được phong trào Tea Party bảo thủ ưa thích. Ông là một chướng ngại cuối cùng của ông Trump cho việc dành lấy sự đề cử của đảng Cộng hòa. Khi ông Cruz phát biểu tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa trong tháng Bảy ở Cleveland, ông đã không tuyên bố ủng hộ ông Trump, nói rằng các cử tri nên bỏ phiếu tùy theo lương tâm của mình.

Trong tháng Bảy, ông Trump nói ông không muốn và không cần sự ủng hộ của ông Cruz. Nhưng vào ngày hôm qua ông cho biết rất vinh dự để được ông Cruz ủng hộ. (Lê Hoàng)