01/03/2014 | 0

Tea Party kỷ niệm 5 năm hoạt động

Tea Party kỷ niệm 5 năm hoạt động

Washington, DC. (CBS)
Tea Party Patriots, một trong những tổ chức bảo thủ có cơ sở lớn nhất tại Hoa Kỳ, vừa tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm phong trào này tại thủ đô Washington, đánh dấu 5 năm hoạt động góp phần thay đổi bầu không khí chính trị của Hoa Kỳ.
Với một loạt cuộc nói chuyện của các diễn giả, lễ kỷ niệm tập trung vào các sự kiện của phong trào, chẳng hạn như kiểm soát Hạ Viện và năm 2010 và ảnh hưởng nguồn sinh lực của Tea Party đối với các chính trị gia cánh hữu. Nhiều diễn giả cphủ nhận các cáo buộc cho rằng Tea Party phân biệt chủng tộc. Thượng Nghị Sĩ bảo thủ Rand Paul, tiểu bang Kentucky, cảnh cáo rằng phong trào Tea Party cần phải hoạt động toàn diện hơn và đặt ra ngoài những lời hô hào của Tổng Thống Barack Obama.
Bài diễn thuyết của ông Paul tập trung vào việc hạn chế nhân sự bộ máy chính phủ và chi tiêu liên bang. Còn Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz, từng nỗ lực cắt bỏ nhiều phần trong luật cải tổ y tế của tổng thống, tuyên bố hàng triệu người dân Hoa Kỳ, bao gồm cả đảng Dân Chủ, đang quay lưng với Tổng Thống Obama. Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Mike Lee, tiểu bang Utah, đắc cử vào Thượng Viện năm 2010, được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tea Party, cho biết phong trào đang ở thời khắc quan trọng nhất để thúc đẩy việc thực hiện chương trình nghị sự bảo thủ hơn nữa. Ông Lee cũng gợi ý phong trào Tea Party nên tận dụng bối cảnh chính trị để thay đổi nội bộ đảng Cộng Hòa. – M. Đức