Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận The Kim Nhung Show Tệ nạn buôn phụ nữ và trẻ em Việt

Tệ nạn buôn phụ nữ và trẻ em Việt

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW hôm nay có dịp trò chuyện cùng bà Francies Thuỷ Nguyễn – Trưởng phòng thương mại Việt Mỹ và em Caroline Hoài Phương Nguyễn về chủ đề các cô dâu Việt bị bán vào ổ mại dâm, các em thiếu nhi bị đoạ đầy ở Cambodia. Mời quý vị cùng theo dõi.