28/11/2014 | 0

Tệ nạn buôn phụ nữ và trẻ em Việt

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW hôm nay có dịp trò chuyện cùng bà Francies Thuỷ Nguyễn – Trưởng phòng thương mại Việt Mỹ và em Caroline Hoài Phương Nguyễn về chủ đề các cô dâu Việt bị bán vào ổ mại dâm, các em thiếu nhi bị đoạ đầy ở Cambodia. Mời quý vị cùng theo dõi.