27/01/2016 | 0

TĐ New Jersey kêu gọi tiểu bang giải cứu Atlantic City

TĐ New Jersey kêu gọi tiểu bang giải cứu Atlantic City

Trenton, New Jersey. (Reuters) – Thống đốc New Jersey Chris Christie kêu gọi một kế hoạch sửa đổi để giải cứu Atlantic City, gồm các đề nghị tiếp quản thành phố và các nguồn doanh thu mới.

Kế hoạch được ông Christie giới thiệu với sự hiện diện của Chủ tịch Thượng Viện tiểu bang Steve Sweeney và Thị trưởng Atlantic City Don Guardian vào hôm thứ Ba. Kế hoạch mới kết hợp với một số yếu tố của nhiều kế hoạch trước đó nhằm giải cứu trung tâm của các sòng bạc đang bị phá sản. Trong thời gian qua, hầu như tất cả các sòng bạc ở Atlantic City đều tuyên bố đóng cửa. Sau đó, tiểu bang thực sự kiểm soát ngân sách của thành phố, kiểm soát việc thuê mướn cũng như các hoạt động tài chính khác. Nhưng trong dự luật mà ông Sweeney giới thiệu trước đó, đề nghị một sự tiếp quản hoàn toàn về các hoạt động. Kế hoạch chung được Thống đốc Christie đưa ra hôm thứ Ba, và ông muốn kế hoạch này được Quốc Hội tiểu bang thông qua vào cuối tháng 2.

Nếu được thông qua, kế hoạch cho phép tiểu bang tái cơ cấu nợ thành phố và chấm dứt các hợp đồng thành phố, trong đó có các hợp đồng với công đoàn lao động. Kế hoạch cũng cho phép tiểu bang giải tán nhiều phòng ban của thành phố, củng cố và tư nhân hóa dịch vụ đô thị, bán hết các tài sản thành phố. Ngành công nghiệp sòng bạc của Atlantic City bị ảnh hưởng nặng nề vì sự cạnh tranh dữ dội của các tiểu bang lân cận. (Mai Đức)