Đang tải...
28/01/2016 | 0

TĐ Illinois đọc diễn văn về tình trạng tiểu bang

TĐ Illinois đọc diễn văn về tình trạng tiểu bang

Springfield, Illinois. (CBS) – Thống đốc tiểu bang Illinois Bruce Rauner đọc bài diễn văn về Tình trạng Tiểu bang hôm thứ Tư, giữa bối cảnh áp lực gia tăng về bế tắc trong ngân sách kéo dài 7 tháng.

Hiện nay các dịch vụ đều tê liệt và không có dấu hiệu cho thấy Quốc Hội Dân Chủ sẽ thực hiện các cải cách do ông đề nghị, để kết thúc sự bế tắc. Theo AP, vị thống đốc Cộng Hòa kêu gọi sửa chữa hệ thống lương hưu lúc nào cũng thiếu thốn, cải cách hệ thống tư pháp hình sự, xóa bỏ tình trạng quan liêu và lãng phí trong các trường công lập. Các viên chức trong văn phòng thống đốc cung cấp cho AP một số đoạn trích của bài diễn văn về Tình trạng Liên bang.

Tuy nhiên các đoạn trích không đề cập đến kế hoạch mà ông Rauner vạch ra để đối mặt với trận chiến ngân sách. Nhưng Thống đốc Rauner khẳng định thực hiện chương trình nghị sự mà ông vạch ra trong nhiệm kỳ đầu tiên, để sửa chữa guồng máy chính trị Illinois. Đây được xem là điều kiện trước khi ông ký tên vào bất cứ dự luật ngân sách nào đặt lên bàn ông.

Nội dung bài diễn văn của Thống đốc Rauner nhấn mạnh vào chủ đề giáo dục. Ông đề nghị cung cấp thêm tiền cho các phòng học, và chỉ giữ lại những trường nào thực sự chịu trách nhiệm về kết quả của học sinh. Ông nói chất lượng cuộc sống được nâng cao nếu chất lượng giáo dục được quan tâm. (Mai Đức)

Loading...