29/06/2015 | 0

TCPV duy trì biện pháp tử hình bằng tiêm thuốc độc

TCPV duy trì biện pháp tử hình bằng tiêm thuốc độc

Washington, DC. (Reuters) – Tối Cao Pháp Viện đưa ra phán quyết cho rằng loại thuốc mà Oklahoma sử dụng để tử hình các tử tội, không vi phạm lệnh cấm của Hiến Pháp về tính trừng phạt bất thường.

Hôm thứ Hai, với kết quả bỏ phiếu 5 trên 4 mà những người tán đồng đều là các vị thẩm phán bảo thủ, phán quyết bác bỏ đơn phản kháng của ba tử tội cho rằng loại thuốc an thần có tên midazolam, không thích hợp là một biện pháp trong cuộc hành hình vì gây đau đớn cho tử tội trước khi chết. Nguyên nhân khiến ba tử tội đệ đơn phản đối thuốc an thần midazolam vì trong cuộc hành hình tại nhà tù tiểu bang Oklahoma, vào tháng 4 năm 2014, tử tội Clayton Lockett có thể được nhìn thấy nằm quằn quại đau đớn trong khoảng 20 phút trước khi chết.

Sự thất bại của một cuộc hành hình êm thắm dấy lên cuộc tranh cãi của những người có liên quan, họ muốn 9 vị thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện cho biết việc sử dụng midazolam có vi phạm Tu Chính Án thứ 8 của Hiến Pháp, nghiêm cấm những hình phạt bất thường không. Và rõ ràng câu trả lời của Tối Cao Pháp Viện là không. Tuy nhiên, vấn đề tranh cãi không phải là loại thuốc gì tốt hơn, mà là Hoa Kỳ có nên duy trì bản án tử hình không, trong khi những nước tiên tiến khác đã bãi bỏ từ lâu. (Mai Đức)