27/06/2015 | 0

TC sửa qui định làm việc để chống tham nhũng

TC sửa qui định làm việc để chống tham nhũng

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Trong khi đảng Cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị cử hành lễ kỷ niệm 94 năm thành lập vào ngày thứ Tư tới, các nhân vật lãnh đạo hàng đầu của Trung Cộng đã tụ họp trong ngày thứ Sáu để thảo luận việc đối phó với nạn tham nhũng.

Tại đây, chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình nói rằng, việc họ tuyên chiến với tham nhũng phải dựa vào phong cách làm việc của công chức và luật lệ quy tắc chống tham nhũng. Tập Cận Bình cũng cho biết, nước này cần phải cải thiện hệ thống pháp luật chống tham nhũng cũng như các quy định hiện hành. Cũng trong ngày này, đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay, sẽ công bố quy định mới về hiệu suất làm việc của công chức có thể dẫn đến việc sa thải hoặc buộc những người làm việc không hiệu quả phải từ chức. Ông Tập Cận Bình cũng nói rằng, sẽ sửa đổi việc thanh tra kỷ luật, coi đây sự thay đổi đầu tiên kể từ khi qui định này có hiệu lực từ năm 2009.

Nhóm chuyên viên nghiên cứu đã được các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Cộng mời tham dự cuộc thảo luận những vấn đề chính yếu. Đây là cuộc họp lần thứ 24 của nhóm nghiên cứu tại tổ chức được gọi là Văn phòng Bộ Chính trị thứ 18 của Trung Cộng. (Song Châu)