03/03/2016 | 1

TC khai mạc HN hiệp thương chính trị nhân dân

TC khai mạc HN hiệp thương chính trị nhân dân

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Hôm nay, Trung Cộng đã khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tại Đại sảnh đường Nhân dân.

Trên 2,000 đại biểu đại diện cho nhiều thành phần xã hội tham dự. Chủ tịch nhà nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch quốc hội Trương Đức Giang cùng lúc bước vào hội nghị. Qua bài diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hội nghị Du Chánh Thanh nói rằng: “ Với sự tập trung thi hành kế hoạch 5 năm lần thứ 13, Trung Quốc phải thúc đẩy tiến độ cải cách cơ cấu phía cung, thực hiện các công tác chính cắt giảm dư thừa công xuất, dư thừa hàng hóa, giảm chi phí, củng cố các yếu điểm.” Đối với việc bà Sái Anh Văn chiến thắng cuộc bầu cử Đài Loan trong tháng Giêng, Du Chánh Thanh nói rằng: “Trên cơ sở chính trị đồng thuận năm 1992 và chống Đài Loan độc lập, Trung Quốc sẽ tiếp tục cổ võ phát triển hòa bình xuyên eo biển, đẩy mạnh tiếp xúc với các tổ chức, đoàn thể ở Đài Loan, đẩy mạnh liên hệ kinh tế và thương mại, cộng tác xuyên eo biển.”

Hội nghị Hiệp thương Trung Cộng là một cơ quan gồm có đảng viên Cộng sản và không Cộng sản chỉ được lập ra để thảo luận các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa và đều do đảng Cộng sản chọn lựa nên chỉ là một cơ quan hữu danh vô thực. Hội nghị này tổ chức họp hàng năm vào cùng thời điểm quốc hội Trung Cộng gọi là Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc nhóm họp. Quốc hội Trung Cộng bắt đầu họp vào ngày Thứ Bảy, 5 tháng 3, sẽ tập trung thảo luận làm sao vực dậy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm. (Hồng Tú)