16/04/2015 | 1

TC buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma tuân theo luật nhà nước

TC buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma tuân theo luật nhà nước

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Hôm thứ Năm 16 tháng Tư, Trung Cộng nói rằng sự tái sinh Đức Đạt Lai Lạt Ma theo truyền thống từ nhiều thế kỷ qua phải tuân theo nghi thức tôn giáo và luật của nhà nước.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo tinh thần tối cao của Phật giáo Tây Tạng nói rằng, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ quyết định nơi ngài sẽ tái sinh. Ogyen Trinley Dorje, người đang mang danh hiệu Karmapa Lama sống lưu vong tại Ấn Độ nói rằng, ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng quyết định số phận của Đức Đạt Lai Lạt Ma sau khi qua đời. Tuy nhiên, chính quyền Trung Cộng cho rằng, sự tái sinh Đức Đạt Lai Lạt Ma phải tôn trọng nghi lễ tôn giáo, theo luật lệ của nhà nước. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng, Hồng Lê tuyên bố như trên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Thống đốc Tây Tạng được Bắc Kinh chỉ định hồi tháng rồi đã tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma gây sự hoài nghi trong dư luận về sự tái sinh. Người Tây Tạng thì lo rằng Trung Cộng sẽ dùng người thừa kế của Đức Đạt Lai Lạt Ma do họ chỉ định để chia rẽ Phật giáo Tây Tạng, với một Đức Đạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong và một người được Trung Cộng chỉ định sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma qua đời. (Song Châu)