20/12/2014 | 0

Tay robot điều khiển bằng ý nghĩ

Tay robot điều khiển bằng ý nghĩ

Laurel, Maryland. (Reuters) — Cánh tay robot dành cho bệnh nhân cụt tay không còn là khoa học viễn tưởng, mà là một thực tế được tạo ra bởi các nhà khoa học.

Một nhóm nhà nghiên cứu tại Phòng Thí Nghiệm Vật Lý Ứng Dụng, thuộc trường Đại Học Johns Hopkins ở Laurel, Maryland đã phát triển chân tay nhân tạo điều khiển bằng ý nghĩ. Ông Leslie Baug, người bị mất cả hai cánh tay trong một tai nạn về điện 40 năm trước đây, đã trở thành bệnh nhân đầu tiên sử dụng hệ thống chi robot và điều khiển cánh tay máy của mình chỉ bằng ý nghĩ. Trên trang mạng của phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu cho biết cánh tay điều khiển bằng ý nghĩ được thiết kế để thay thế các chi với mức độ gần như cánh tay tự do của con người. Để bắt đầu sử dụng cánh tay robot của mình, ông Baugh đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật tại Bệnh Viện Johns Hopkins, được gọi là cuộc phẫu thuật kích thích cơ. Các nhóm nghiên cứu đã ca ngợi những thành tựu và khả năng của ông Baugh nhằm thích nghi với hệ thống robot.

Các nhà khoa học tin rằng, đây mới chỉ là bước đầu cho sự phát triển trong tương lai, và trong 5 đến 10 năm nữa ngành này sẽ mang lại những tiến bộ phi thường. Cuộc nghiên cứu có tên là Chương Trình Cách Mạng Hóa Chi Giả, đã kéo dài trong một thập niên qua và cơ quan tài trợ của chương trình này là Cơ Quan Các Dự Án Nghiên Cứu Quốc Phòng Tân Tiến gọi tắt là DARPA. (Huy Lam)