26/09/2013 | 2

TÂY BAN NHA MUỐN GIỮ GHẾ HỘI VIÊN HỘI ĐỒNG BẢO AN

TÂY BAN NHA MUỐN GIỮ GHẾ HỘI VIÊN HỘI ĐỒNG BẢO AN

Tin Liên hiệp quốc – Thủ tướng Mariano Rajoy của Tây Ban Nha đã bày tỏ mong muốn giữ ghế hội viên luân phiên tại Hội đồng Bảo an. Trong lúc lên bục thuyết trình tại đại hội đồng Liên hiệp quốc, Thủ tướng Rajoy đã nói tới sự đóng góp của Tây Ban Nha đối với cộng đồng quốc tế, cho biết là nước đóng góp lớn đứng hàng thứ 6 cho ngân sách Liên hiệp quốc. Với công lao này, Tây Ban Nha rất thích hợp để phục vụ Hội đồng Bảo an trong 2 năm 2015 và 2016. Tây Ban Nha là một trong 6 nước đang vận động giữ ghế hội viên luân phiên tại Hội đồng Bảo an. Hội đồng có 15 ghế, 5 nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Cộng là hội viên thường trực.

Năm ghế luân phiên cho nhiệm kỳ 2015 và 2016 sẽ được bầu vào năm tới. Qua bài diễn văn, Thủ tướng Tây Ban Nha cũng ca ngợi phong trào dân chủ ở Trung Đông và Bắc Phi, hứa hẹn ủng hộ phong trào này của người Á Rập. Trong lúc đọc diễn văn, nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cũng nêu lên vấn đề Gibraltar, nói trong năm 1963, Liên hiệp quốc đã đặt Gibraltar vào danh sách chờ đợi chấm dứt chế độ thuộc điạ, nhưng Gibraltar đang còn là thuộc địa duy nhất tại Âu Châu và tình trạng này ảnh hưởng tới chủ quyền lãnh thổ Tây Ban Nha.