07/01/2014 | 2

Tập Hợp Hàng Ngàn Người Thề Trung Thành Với Kim Chánh Vân

Tập Hợp Hàng Ngàn Người Thề Trung Thành Với Kim Chánh Vân

Tin Bình Nhưỡng, Bắc Hàn – Bắc Hàn đã tổ chức một cuộc tập trung đông đảo tại Bình Nhưỡng trong ngày hôm qua và các viên chức cao cấp đã bày tỏ lòng trung thành với Kim Chánh Vân trong buỗi lễ. Đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn phổ biến hình ảnh người dân ở Bình Nhưỡng tập trung tại Quãng Trường Kim Nhật Thành hô to những khẩu hiệu ủng hộ họ Kim. Đài này nói rằng đại diện dân chúng từ mọi lãnh vực xã hội, từ các cán bộ cao cấp đảng, tới viên chức chính quyền, các trường đại học, nông dân đã tham gia trong cuộc tập trung. Bí thư đảng Công Nhân Bắc Hàn hô hào dân chúng cùng với Ủy ban Trung ương đảng do đồng chí Kim Chánh Vân lãnh đạo xây dựng một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Kim Chánh Vân đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau khi xử tử người dượng đầy quyền lực trong nước. Qua bài diễn văn, Kim Chánh Vân kêu gọi tạo liên hệ tốt với Nam Hàn, nhưng cảnh cáo rằng nếu chiến tranh Triều Tiên xảy ra, bom nguyên tử sẽ tàn phá Hoa Kỳ. Nam Hàn và Bắc Hàn trên nguyên tắc vẫn còn trong tình trạng chiến tranh. Chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 tới năm 1953 kết thúc bằng một hiệp ước đình chiến, 2 bên chư ký kết hiệp ước hòa bình. Hoa Kỳ hiện trú đóng 28,000 quân ở Nam Hàn.
Huệ Võ (Theo Reuters)