30/09/2013 | 0

TẬP ĐOÀN SIEMENS SẼ CẮT GIẢM 15,000 CÔNG VIỆC LÀM VÀO NĂM TỚI

TẬP ĐOÀN SIEMENS SẼ CẮT GIẢM 15,000 CÔNG VIỆC LÀM VÀO NĂM TỚI

Tin Munich – Một phát ngôn viên của đại công ty Siemens thông báo sẽ cắt giảm 15,000 công việc làm vào năm tới và 1/3 trong số này là công nhân ở Đức. Loan báo đã diễn ra 2 tháng sau khi Tổng giám đốc Peter Loescher đưa ra chương trình giảm chi phí 6 tỷ euros trong năm ngoái bị thay thế và ông Joe Kaeser lên làm tổng giám đốc. Công ty kỷ sư lớn nhất Âu Châu sản xuất từ dụng cụ trợ thính tới máy móc nặng đang muốn tìm lợi tức nhiều hơn giống như General Electric Co ở Hoa Kỳ. Siemens và các nghiệp đoàn của công ty đã đồng ý sự cắt giảm. Ở Đức, khoảng 2,000 công việc trong lãnh vực kỹ nghệ và 1,400 công việc trong lãnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng của Siemens sẽ bị cắt giảm.