21/07/2017 | 1

Tập đoàn kinh doanh Trump xin thêm nhân viên ngoại quốc, không có sản phẩm làm tại Mỹ trong tuần “Made In America”

Tập đoàn kinh doanh Trump xin thêm nhân viên ngoại quốc, không có sản phẩm làm tại Mỹ trong tuần “Made In America”

Palm Beach, Florida. (CBS) – Khu nghỉ mát Mar-a-Lago của gia đình tổng thống Trump ở Palm Beach, Florida, đệ trình yêu cầu lên Bộ Lao Động xin thuê thêm 70 công nhân ngoại quốc.

Theo hồ sơ đệ trình lên Bộ Lao Động được công khai trong ngày hôm qua 20/07, nhân tuần lễ “Made in America” được tổ chức ở Tòa Bạch Ốc, Mar-a-Lago xin thuê thêm 15 quản gia, 20 đầu bếp và 35 nhân viên phục vụ có visa H-2B.

Mar-a-Lago nói không thể tìm đủ công nhân người Mỹ sẵn sàng làm công việc này. Công nhân ngoại quốc sẽ làm việc từ tháng 10/2017 tới tháng 5/2018, mùa đông khách nhất tại Mar-a-Lago.

Vào đầu tuần này, chính phủ tổng thống Trump tăng số lượng visa H-2B được cấp phát thêm 15,000 nữa.

Việc Mar-a-Lago thuê công nhân ngoại quốc mâu thuẫn với chủ đề của tuần lễ “Made in America” của tổng thống Trump, nhằm quảng bá sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ, tạo việc làm cho người Mỹ.

Hôm qua 20/07, tổng thống Trump tuyên dương 3 công ty Merck, Pfizer và Corning, có hợp đồng với công ty sản xuất bao bì thủy tinh cho dược phẩm Hoa Kỳ, sẽ tạo ra 1,000 việc làm mới cho người Mỹ.

Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump đặt vấn đề việc làm cho người Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, lời nói của ông Trump không đi đôi với việc làm ngay trong tập đoàn kinh doanh của mình.

Nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu Trump được sản xuất ở ngoại quốc. Mắt kính Trump sản xuất ở Trung Cộng. Nhiều sản phẩm của Ivanka Trump cũng sản xuất ở Trung Cộng.

Nhiều người nhận ra rằng, không có nhãn hiệu Trump “Made in America” nào được giới thiệu tại Tòa Bạch Ốc. (Mai Đức)