07/06/2023 | 79

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC CỘNG SẢN VIỆT NAM KÊU LỖ NHƯNG CÁC CÔNG TY CON VẪN CÓ HƠN HÀNG CHỤC NGÀN TỶ ĐỒNG TIỀN DƯ GỬI NGÂN HÀNG

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC CỘNG SẢN VIỆT NAM KÊU LỖ NHƯNG CÁC CÔNG TY CON VẪN CÓ HƠN HÀNG CHỤC NGÀN TỶ ĐỒNG TIỀN DƯ GỬI NGÂN HÀNG

Báo Vietnamnet ngày 7 tháng 6 năm 2023 loan tin, mặc dù liên tục kêu thua lỗ, đòi tăng giá điện nhưng các Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoạn điện lực Cộng sản Việt Nam vẫn có hàng chục ngàn tỷ đồng gửi trong ngân hàng. Bà Tạ Thị Yên, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho biết, năm 2022, Tập đoàn điện lực báo thua lỗ 26,000 tỷ đồng. Nhưng từ năm 2010 đến nay, Tập đoàn này đã điều chỉnh tăng giá điện đến 8 lần, giá bình quân tăng từ 1,058 đồng/kWh lên 1,864,44đồng/kWh giờ vào năm 2019, chưa nói đến việc tính tiền theo theo luỹ tiến, tức dùng nhiều sẽ tính giá tăng. Theo bà Yên, công ty mẹ là Tập đoàn điện lực liên tục báo lỗ, nhưng các công ty con của Tập đoàn lại công bố lợi nhuận cao trong năm 2022. Thí dụ như Tổng công ty Phát điện 3 lợi nhuận sau thuế là 2,550 tỷ đồng, và Tổng công ty Phát điện 2 lợi luận sau thuế là 3,668 tỷ đồng. Đặc biệt, đời sống của những viên chức làm trong ngành điện lực rất khá giả. Vì vậy, bà Yên thắc mắc không biết khoản tiền lỗ mà Tập đoàn Điện lực thông báo là do đâu?, tại sao kết quả khác nhau, đây có phải là vấn đề về năng lực cai quản không?.

Nhân viên điện lực- Nguồn hình Phụ nữ Mới